לקבלת הדיל היומי באזור
כל הקטגוריות כל הדילים צ'ופרים להדפסה חינם מועדון הלקוחות איך זה עובד צור קשר
 
תנאי שימוש

 

חבר/ה יקר/ה, ברוך הבא לאתר  "Cheapopo" (להלן:"האתר").

חברת "קומרס תקשורת" בע"מ (להלן:"החברה") הינה הבעלים והמפעילה הבלעדית של האתר בכתובתו ,www.cheapopo.co.il המשמש כפלטפורמה פרסומית לרכישות קבוצתיות בהנחות חסרות תקדים עבור מוצרים ו/או שירותים שונים, ברשת האינטרנט.

מטרתנו העיקרית, הינה ליצור עבורך אתר אשר יוזיל משמעותית את הוצאות תרבות הפנאי שלך ואשר ייתן לך שירות ומענה ברמה הגבוהה ביותר.

בכדי שנוכל להתרכז בלהשיג עבורך את הדילים השווים ביותר בארץ, עלינו להיות בטוחים שתנאי השימוש (להלן:"תקנון") ברורים וידועים לך.

חובתנו היא לתת לך את השירות הטוב ביותר במדינה וחובתך היא לקרוא את התקנון ולהסכים לו לפני קנייתך.

 

1.כללי:

1.1. כל פעולה מצדך באתר, תבוצע בכפוף לתקנון זה בלבד.

1.2. כל פעולה באתר, תעיד כי קראת את תקנון זה על כל פרטיו והסכמת ללא סייג ובאופן, אשר אינו משתמע לשני פנים לכל הנאמר בתקנון והתחייבת לפעול אך ורק על סמך תקנון זה.

1.3. פעולה כהגדרתה בתקנון זה משמע, כל פעילות אקטיבית באתר עצמו ובנספחים לו, לרבות הירשמות לקבלת מייל יומי, ביצוע רכישה, בקשה לפרסום באתר ופרסום תגובה.

1.4. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מיוחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד מיוחס גם לרבים ולהיפך.

1.5. תקנון זה ישמש כמסמך הבלעדי לו מחויבת חברת "קומרס תקשורת" בע"מ (להלן:"החברה").

1.6.  החברה היא הבעלים הרשום והבלעדי של האתר ושומרת לעצמה את הזכות לשנות/להוסיף על תקנון תקנות וסעיפים נוספים על דעת עצמה בלבד, בלא הודעה מראש.

1.7. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א(1981) (להלן:"חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

 

2.שירותי האתר ומהותו:

2.1.  אתר אינטרנט זה (להלן:"האתר") מטרתו היחידה הינו לספק פלטפורמה פרסומית עבור ספקים/מפרסמים, להציע את מוצריהם ו\או שירותיהם בהטבה (להלן:"המוצרים ו\או "השירותים"), בעבור תשלום עמלה פרסומית לאתר ולאפשר ללקוחות האתר (להלן:"המשתמש ") לרכוש את המוצרים בצורה מקוונת מהספקים/מפרסמים במחיר זול.

2.2. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע בפרטי הסעיף הקודם,  כל עסקה במוצרים ו\או השירותים המפורסמים באתר הנה עסקה ישירה בין המשתמש למפרסמים\ספקים ואין לראות באתר ו\או בתכניו ו\או במידע המפורסם באמצעות אתר זה ע"י הספקים\המפרסמים משום חוות דעת או המלצה בקשר למוצר ו\או טיב השירות או כדאיות העסקה מול הספק המפרסם.

 

3.הרשאת משתמש באתר:

3.1. ככלל כל אדם רשאי להשתמש באתר לצורך ביצוע של רכישה מקוונת, באם הוא עומד בתנאים המצטברים הבאים כולם יחד:

3.1.1. למשתמש מלאו לפחות 18 (שמונה עשרה) שנים והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

3.1.2. המשתמש הינו אזרח ישראלי, בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף.

3.1.3. המשתמש הוא בעל אי-מייל (תיבת דואר אלקטרוני) פעיל ונגיש.

3.1.4. המשתמש הינו בעליו הפרטיים של כרטיס אשראי מחברת אשראי ישראלי (מלבד כרטיס מסוג דיינרס) והכרטיס נמצא בתוקף.

3.2. על אף האמור לעיל, החברה רשאית באופן בלעדי, שלא לאפשר לאדם ספציפי ו\או לכל קבוצת אנשים את הרכישה באתר מכל סיבה שהיא ואין החברה חייבת להודיע על כך מראש ו\או ליתן הנמקה, לרבות המקרים הבאים, כולן יחד או לחוד:

3.2.1. המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה.

3.2.2. המשתמש ביצע באתר מעשה בלתי חוקי ע"פ חוקי מדינת ישראל.

3.2.3. המשתמש מסר פרטים לא-נכונים בעת ההרשמה.

3.2.4. המשתמש ביצע שימוש בכרטיס אשראי חסום ו\או מוגבל ו\או לא בתוקף.

3.2.5. המשתמש ביצע מעשה ו\או מחדל,לרבות, פגיעה בפעילותו התקינה של האתר, פגיעה בשמו הטוב של האתר ו\או מי מטעמה.

 

4.תהליך ביצוע קניה באתר ואספקת השירות\מוצר:

4.1. הרכישה באתר תחל בלחיצה על כפתור "קנה". לאחר הלחיצה יופיע טופס מילוי פרטיו האישיים של הרוכש ו\או פרטי כרטיס האשראי של מבצע הרכישה או מי מטעמו. לפני ביצוע סיום הרכישה על המשתמש לאשר באמצעות סימון וי (סימן מוסכם ומקובל) על כפתור אישור, קריאה והסכמה לאמור בתקנון זה.

4.2. לשם ביצוע הרכישה והשלמתה, המשתמש יחויב למלא טופס הרשמה באתר, אשר יכלול: הזנת שמו המלא של הרוכש,הזנת תעודת זהות של הרוכש,כתובת אימייל (תיבת דואר אלקטרוני),הזנת סיסמא ופרטי כרטיס אשראי תקינים של הרוכש.

4.3. מבלי לגרוע באמור לעיל, הזנת פרטים כוזבים בטופס מילוי פרטים באתר וכן שימוש בכרטיס אשראי גנוב ו\או שאינו שייך למשתמש בו לטובת קנייה באתר, הינן עבירה פלילית ע"פ חוקי מדינת ישראל. במקרה מעין זה, החברה תהא רשאית לפנות לערכאות משפטיות בגין נזקים כספים שיגרמו לחברה עקב שיבוש פעילותו התקינה של האתר.

4.4. מבלי לגרוע באמור לעיל וכתוספת על כך, החברה תראה בכל זיוף ו/או תרמית שבוצעו באמצעות קופונים\שוברים שנרכשו באתר כנגד מספק השירות או כל צד ג', כפגיעה בשמה הטוב של החברה ותהא רשאית לפנות לערכאות משפטיות בגין נזק זה.

4.5. בכדי שמכירת השירות ו/או המוצר שהוצע על ידי המפרסמים\ספקי השירות באמצעות האתר תצא לפועל ותתקיים, כתנאי חובה, על מספר הקונים אשר ביצעו את הליך הקניה כמבואר בסעיף 4.1 לעיל, להגיע לפחות למינימום הרוכשים אשר יופיע באתר באזור "דיל היום" ומצויה בפרטי השובר. בכל זמן בו קבוצת הקנייה לא הגיע למינימום רוכשים, אין הרכישה נכנסת לתוקף ואין כל התחייבות בין הספק ובין הקונה.בנוסף תהא החברה רשאית בתאום עם הספק להגביל את הרכישה במספר מקסימום של רוכשים.

4.6. כתוספת לסעיף הקודם, המכירה תהא מוגבלת בזמן אשר יופיע באתר בסמוך לכל עסקה מפורסמת (להלן:"דיל"). החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע את זמן מכירת הדיל  ותהא רשאית לשנות את הזמן בכל רגע נתון לפי החלטתה הבלעדית.

4.7. למען הסר ספק, אספקת המוצר ו\או השירות תיעשה ישירות על ידי הספק או מי מטעמו ובאחריותם הבלעדית וללא כל קשר לאתר, אך בהתאם לכל הפרטים וההתניות שיצוינו באתר ועל גבי השובר.

4.8. אספקת השירות ו\או המוצר על ידי הספק המפרסם, תהא תוך הצגת השובר ו/או ה – SMS(מסרון) בלבד ורק בהסתמך על הפרטים המופעים על גביי השובר, אשר יופיע באזור "החשבון שלי", כדלקמן:מספר שובר, תוקף השובר, הכולל את תחילת תוקפו וסיום תוקפו וכל מידע אחר/נוסף אשר יופיע על גבי השובר.

לציין שבמידה ונבחרה האפשרות לקבל את השובר באמצעות SMS(מסרון) יהיה הדבר מוגבל לפעם אחת בלבד, קרי, מספר טלפון נייד אחד בלבד לכל שובר שיירכש באתר.

4.9. למען הסר ספק ,לא ניתן יהיה לעשות שימוש כל שהוא לרבות קבלת השירות ו\או המוצר או קבלת החזר כספי מהאתר או מהספק, נותן השירות, בשובר שפג תוקפו וזאת בהתאם לתאריך תפוגת תוקף השובר באתר ועל גבי השובר עצמו.

 

5.מחיר השוברים ואופן התשלום:  

5.1. המחירים המוצגים באתר כוללים מס ערך מוסף כחוק, אלא אם יצוין אחרת במפורש באתר.

5.2. האתר, החברה ו\או הספק המפרסם, אינם מתחייבים כי המחיר המוצע באתר הינו הזול ביותר.

5.3. חיוב הלקוח יתבצע על ידי האתר וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסר הלקוח.

5.4.חוזה קניה מתגבש בדרך של הודעת אישור הקנייה הנשלחת מהאתר בתגובה להצעת המשתמש, ומחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי האתר עבור המוצר.

5.5. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה, גם באם אושרה והמוצר ו\או השירות לא יסופקו כלל.

5.6. מבלי לגרוע באמור לעיל, באם לא תתבצע רכישה באתר בעקבות הזנת פרטי תשלום לא נכונים, אם בתמים ואם במזיד וכמו כן, באם לא תבוצע רכישה בעקבות תקלה טכנית כזאת או אחרת באתר, אין האתר יישא באחריות על כך בשום אופן.

5.7. המחיר הנקוב על השובר הינו סופי ומוחלט ולא יהיה ניתן לקבל עודף כספי בגינו או לממשו באופן חלקי בלבד.

5.8. לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או באשראי.

5.9. החברה לא תישא באחריות בגין גניבת השובר, אבידתו, או כל מצב בו הרוכש לא השתמש בשובר שרכש.

 

6.ביטול עסקה:

6.1. המשתמש רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצר ו/או השירות המהווים את הדיל, בתוך 14 יום מיום קבלת אישור בדוא"ל כי הדיל יצא לפועל וכרטיס האשראי שלו חויב, ובלבד שהביטול נמסר יומיים לפחות לפני המועד בו צריך השירות להינתן ו/או המוצר להימסר, ככל שנקבע מועד כזה. על הודעת הביטול להיעשות במסמך בכתב או באמצעות הודעת ביטול בדוא"ל לכתובת: [email protected], והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981. למען הסר ספק, ביטול עסקה כאמור לעיל יעשה בתנאי שהמשתמש טרם מימש את השובר שקיבל כמפורט בסעיף 7 להלן.

6.2. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את חיובו של הרוכש, תבוטל הרכישה באופן מיידי בו ברגע והמוצר ו\או השירות לא יסופקו כלל ולא תחול שום התחייבות או הסכם בין הלקוח לחברה או בין הלקוח לספק.

6.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבטל כל דיל שפורסם באתר, ללא הודעה מוקדמת וללא הנמקה. באם משתמש רכש את הדיל וקיבל על כך הודעת אישור רכישה ולאחר מכן בוטל הדיל בהתאם לסעיף זה, יוחזרו למשתמש כל התשלומים אשר שולמו על ידו לאתר ללא הפרשי ריבית ו\או הצמדה.

6.4.מבלי לגרוע באמור לעיל, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה כלפי החברה ו\או הספק, למעט השבת סכום העסקה אשר שולמה, בגין ביטול כל דיל שפורסם באתר על ידי החברה.

 

7.העדר אחריות:

7.1.החברה ו\או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין המפרסמים למשתמשים באמצעות האתר.

7.2.החברה ו\או האתר אינם אחראים לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של המפרסמים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצא בעניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או למפרסמים.

7.3.תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי המפרסמים, לצרכי פרסום באתר.

7.4.החברה ו\או האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו\או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים, רמת השירות של המפרסמים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצא בזה.

7.5.החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

7.6.החברה ו\או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות, באופן ישיר או עקיף , לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

7.7.מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

7.8.מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו\או הצורך בתחזוקת האתר, הצעות של משתמשים לא יוגשו או יתעדכנו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

7.9.המשתמשים והמפרסמים אחראים כלפי האתר ו\או החברה וכן משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

 

8.סודיות ופרטיות:

8.1.החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים בכדי לשמור על סודיות פרטי המשתמש ו\או הרוכש באתר ולא תעביר את פרטיו האישיים של המשמש ו\או הרוכש לצד שלישי, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמשים באתר.

8.2.מכיוון שמדובר בסביבה מקוונת, שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת והרמטית, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה הפרטיים ו\או חשיפת המידע השמור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה המעולים שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישירו/או עקיף ו/או תוצאתי – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי עסקאות.

8.3. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית באופן חריג להעביר את פרטיו האישיים של משתמש ו\או רוכש לצד שלישי, במקרים בהם הנ"ל ביצע ו\או השתתף בכל דרך במעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בכל צד שלישי וזאת בהתאם להליך חוקי, כגון: צו חיפוש, צו בית משפט וכדומה.

8.4. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון: ניתוח מידע סטטיסטי וכדומה וזאת ללא זיהוי משתמש ספציפי.

8.5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות-Cookies" בכדי לספק למשתמש את חווית הקנייה הנוחה והמהירה ביותר. כל משתמש ועל אחריותו יכול להגדיר את הדפדפן שלו, כך שיסרב לכל  Cookies.

8.6. משתמש אשר יגיש תלונה או כל טענה בעבור מוצר\שרות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו האישיים למפרסם\ספק הרלוונטי בכדי לברר תלונה זאת.

8.7.מבלי לגרוע באמור לעיל, בכל מקרה אין החברה חייבת לענות על כל שאלה, טענה ,בירור וכל הצעה אחרת אשר תוגש אליה, לרבות פנייה באמצעות "צור קשר", "תיבת המשאלות" ו"בעל עסק", אך תשתדל לעשות זאת לרווחת לקוחותיה.

 

9.בקשה להצטרפות לרשימת הדיוור:

9.1 בכל דף באתר מופיע  במקום קבוע בצידו השמאלי העליון של המסך איזור הדיוור היומי בו כל משתמש יוכל להזין את פרטי האימייל (תיבת דואר אלקטרונית) שלו בכדי לקבל מדי יום ביומו דיוור פרסומי המעודד (להלן" ניוזלטר") רכישה באתר  Cheapopo בלבד.

9.2. משתמש אשר יזין את פרטי המייל שלו באזור המיועד לכך באתר,יחשב כמי שאישר שישלח אליו דיוור פרסומי בנוגע לאתר Cheapopo.

9.3. אין החברה מתחייבת לגביי כמות הניוזלטר שישלחו ללקוח, אם בכלל, ושומרת לעצמה את הזכות לשלוח את הניוזלטר בכל יום ובכל שעה לתיבת המייל של המשתמש.

9.4. החברה מתחייבת, שלא להעביר לגורם שלישי את פרטי האימייל של המשתמש ולא לבצע בהם שימוש כל שהוא ללא ידיעתו והסכמתו של המשתמש ,למעט הסייגים שהועלו בסעיף 8 לתקנון זה על כל סעיפיו הקטנים.

 

10.זכויות יוצרים וסימני מסחר:

10.1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

10.2. כל הנמצא באתר ובדפים הנלווים לו הינו רכושה הבלעדי של החברה, אשר אוסרת באופן מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל ו\או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים וזאת ללא אישור בכתב מבעלי החברה או על ידי תשלום כספי בגין כך שיקבע במו"מ מול בעלי החברה.

10.3. ייתכן כי חלקים מאתר זה לרבות דמויות, מלל, סיסמאות פרסום, לוגו החברה וכו' מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות. כל שימוש ברכוש האתר על כל חלקיו עשוי להוביל לפגיעה בקניינה הרוחני של החברה, ועשוי לחשוף את המפר לתביעות אזרחיות.

 

11.תגובות גולשים בפורום האתר באמצעות FACEBOOK:

11.1. מערכת התגובות והביקורות של האתר הינה פתוחה לקהל הרחב ותתבצע בדף החברה בפייסבוק. האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם לכותב בדף זה או לרכושו בעקבות תגובות שונות או בעקבות שימוש בתכנים של האתר.

11.2. החברה רשאית למחוק תגובות בדף הפייסבוק, שמהוות לשון הרע, רכילות, גידופים, מילות גנאי ותוכן פורנוגראפי, גזעני או כזה שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל תגובה שהאתר יראה לנכון.

11.3. החברה איננה אחראית למידע מקצועי, רפואי, משפטי, כלכלי מדעי או מסחרי שמפרסמים גולשים בדף הפייסבוק. החברה אף אינה אחראית לנזקים שייגרמו לגולשים בעקבות יישום המלצות שייכתבו עלידי גולשים באתר.כל אחריות משפטית לתוכן של התגובה והביקורות מוטלת על כותב התגובה ו\או הביקורת בלבד, לפיכך ממליץ האתר למשתמש לבדוק את תגובותיו ואת ביקורותיו מבחינה עובדתית ומשפטית, בטרם העלאתם למערכת האתר.

  

12.הדין החל ומקום השיפוט:

12.1. השימוש באתר, כמו גם תנאי השימוש בו, כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת הנובעת כתוצאה מהשימוש באתר, נתון אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה.

12.2. כתוספת לאמור לעיל, כל האמור בתקנון זה ובסעיף 12 בפרט חל גם על משתמש שאינו תושב ישראלי ובשום מקרה לא תוצדק טענה, כי ישראל ומערכתה המשפטית אינה פורום נאות.     

 

שרות לקוחות
אנחנו כאן לשרותכם תמיד!
04-6401248
בעל עסק
מעונין בלקוחות חדשים?
פרסום ממוקד ואיכותי מדבר אליך?
לפרטים